جشنواره تولید محتوای مهارتی

تولید محتوای الکترونیکی مهارتی جهت آموزش مهارتهای کوچک

گام اول

مطالعه فراخوان و شرایط ثبت نام

گام دوم

مطالعه راهنمای ثبت نام و ارسال اثر

فرم ثبت نام

مشاهده لینک ثب تنام

ارسال اثر

جهت ارسال اثار خود دکمه زیر را لیک کنید
چگونه محتوای ویدیویی تدوین کنیم؟

زمان باقیمانده تا دریافت آثار

روز
ساعت
دقیقه
زمان ارسا ل آثار به پایان رسده است.

اهداف جشنواره

  • ارتقای مهارتهای تولید محتوای الکترونیکی مربیان و کارشناسان سازمان
  •  هم افزایی مربیان و کارشناسان مهارت آموزی
  •  ترویج مهارت آموزی الکترونیکی و ترغیب مربیان به استفاده از فناوریهای آموزشی
  •  شناسایی استعدادهای برتر تولید محتوا

حامی برگزار کننده

logo mandegar
برگزار کننده نمایشگاه ها و همایش های تخصصی ، نشر ، چاپ و توزیع کتاب های فنی و حرفه ای درکشور